HKZ ULM EHINGEN LAUPHEIM BIBERACH
Početna
Župske informacije
Program i termini
Liturgija dana
Prvopričesnici 2014
Krizmanici 2015
Vjenčanja 2014
Preminuli 2014
Krštenja 2014
Ulm
Ehingen
Laupheim
Biberach
Naši poduzetnici
Knjiga gostiju
Generalni konzulat
Galerija slika

 

 

5. korizmena nedjelja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo čitanje: Ez 37, 12-14

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog: »Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« – govori Gospodin Bog.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

 

Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje
da bismo ti služili.

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.

Više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

 

 

 

 

 

 

Drugo čitanje: Rim 8 , 8-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Oni koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

Evanđelje: Iv 11 , 1-45

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme:

Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre joj Marte. Marija bijaše ono pomazala Gospodina pomašću i otrla mu noge svojom kosom. Njezin dakle brat Lazar bijaše bolestan. Sestre stoga poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!« Kažu mu učenici: »Učitelju, Židovi su sad tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo?« Odgovori Isus:»Nema li dan dvanaest sati? Hodi li tko danju, ne spotiče se jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodi li tko noću, spotiče se jer nema svjetlosti u njemu« To reče, a onda im dometnu: »Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga.« Rekoše mu nato učenici: »Gospodine, ako spava, ozdravit će.« No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: »Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje, i to poradi vas - da uzvjerujete. Nego pođimo k njemu!« Nato Toma zvani Blizanac reče suučenicima: »Hajdemo i mi da umremo s njime!« Kad je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj!« A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život:

tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.

Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!« Rekavši to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj krišom: »Učitelj je ovdje i zove te.« A ona, čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad Židovi, koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođoše za njom; mišljahu da ide na grob plakati. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro.« Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

NA RAZMIŠLJANJE:

Sestre i braćo u Kristu!

Izvor čovjekove nade je Gospod. Kako kaže prorok Ezekijel: Gospod nas izvodi iz grobova naših nevolja, naše nemoći, iznemoglosti, osamljenosti, bolesti, krize. Jedino On je kadar udahnuti novu iskru nade o ovom beznađu i baciti novi snop svjetla na moju životnu stazu u tami ove nevolje. Jedini je On kadar udahnuti novi dah života i oživjeti našu zamrlost. Ezekijel naglašava da On jedini govori i čini. Dakle, ne samo da govori, nego i čini!

Zato u ovoj nevolji jedino k Njemu uzdižemo svoje umorne oči i strahom ispunjene duše. Jedino Njemu usmjeravamo svoje iskrene molitve za sebe, za naše obitelji, za naše zajednice, za naše mlade i starije, za bolesne i zdrave, za sve koji se na poseban način brinu za nas. Pri tome smo potpuno svjesni svoje nemoći i grješnosti. Upravo uočena nemoć da sami promijenimo situaciju, jer smo slabi i grješni, jest dobra i prava odskočna daska iskreno moliti Božju pomoć i Božje praštajuće milosrđe. Uvjereni smo usprkos naše grješnosti da ostaje s nama i u dane ove krize. Ostaje s nama po svome Duhu koji nam je On poslao i objavio, koji prebiva s nama i daje nam od Njegove punine. Njegov Duh nas vodi, rana, upravlja, nadahnjuje, snaži, tješi, izbavlja iz svih tjeskoba.

Poput Lazareve bolesti i smrti i ova kriza je na slavu Trojedinog Boga, da se po njoj proslavi Sin Božji, koji je Liječnik svake bolesti tijela i duše, koji je jači i od same smrti. To nam svjedoči bolesni i umrli Lazar, čijim oživljavanjem (Lazar i dalje ostaje podložan smrti) Isus pokazuje božansku moć. Kao što je Lazaru rekao – iziđi, i mi se nadamo čuti i osjetiti u ovoj situaciji: corona-viruse i svaka druga bolesti – izlazi i bježi od Božjeg stvorenja za koje sam Ja položio svoj život.  Bog je dao Sina kao otkupninu, svetoga za zločinca, bezgrješna za grješnoga, pravedna za nepravedna, besmrtnoga za smrtne! Besmrtni duh u čovjeku je njegova najdublja bit.

U svijetu i vremenu koje sahranjuje Boga Isus budi svjetlo u našem grobu, mir u našem strahu, život u našoj smrti!

 

 

SAVJET ZA CORONU UZ SVE OSTALE PROPISE


Uvijek sa sobom nosi paket prve pomoći. U njemu neka budu: NAOČALE – da bolje vidiš; RASTEZLJIVU GUMU – da budeš bolje prilagodljiv: LIJEK – da liječiš rane; OLOVKU – da zapišeš dobro; GUMICU ZA BRISANJE – da brišeš pogreške; KONAC – da se duhovno povežeš s ljudima; ČAJ – da se smiriš!

 

KRAJU MALO ŠALE ZA ZDRAV OSMIJEH

       A ZDRAVI SMIJEH JE PRAVI LIJEK

 

 

 

JEZIČNI PROBLEMI

 

Na KBF u Sarajevo došli su neokatekumeni iz Pule. Među njima je bilo Brazilaca, Kolumbijaca, Čileanaca i sl. Na početku nisu dobro govorili hrvatski. Tako je jedan rekao da je Isus pecao ribe UDOVICAMA umjesto UDICAMA. - Dva su došla u neku zubnu ordinaciju. Jedan je ušao a drugi čekao vani. Kad je prvi bio gotov liječnik otvori vrata i ovaj izlazi a diže se onaj drugi. Liječnik pita: jeli Gospodin s vama? Obadva odgovoriše: I S DUHOM TVOJIM! - Nuncij je slavio Sv. Misu u katedrali a nije dobro znao hrvatski. U jednoj je molitvi pročitao: molimo Gospodina, ZA ČETNIKA (začetnika) ljudskog roda...

 

 

 

 __________________________________________________________________________

 

  

 

 

 

 

NA RAZMIŠLJANJE

 

Isus Krist je vidljivi i tajnoviti sakrament Boga u svijetu. Isusovo utjelovljenje najočitije svjedoči Božju ljubav koja se biblijskim jezikom često naziva milosrđe. Tako u Kristu i po Kristu Bog postaje vidljiv u svome milosrđu. Isus je lice Božjeg milosrđa a Bog u Isusu potvrđuje svoju neizmjernu ljubav prema svakom čovjeku a grješniku posebno.

Nitko ne može hvaliti Boga ako ga prije nije zavolio. Nitko ne može zavoljeti Boga ako ga prije nije upoznao na pravi način (Božja djela, Marija, sveci), Luther.

Marija je putokaz a Isus je Put. Marija je velika, jer nije sebe veličala. Poniznost Marije su ljestve po kojima je Bog sišao na zemlju, Augustin

Marija prihvaća posredničku ulogu osim pri navještenju također i u Kani, jer Bog treba čovjeka da se daruje čovjeku. Bog treba ljudsku suradnju. On želi da čovjek čovjeku bude vodič koji zna put, kojemu se vjeruje, kojemu se iz povjerenja prepuštamo voditi. U kriznim vremenima trebamo sigurnog vodiča poput Marije, ali Bog želi da i mi budemo dobri vodiči drugima.

Marijine su riječi: Evo službenice Gospodnje… Time je prihvaćala Božju volju i kad je nije razumjela: neka mi bude po Tvojoj riječi, po Tvojoj volji!

Ljudska narav u Isusu se začinje u Mariji, ali Božjom nadnaravnom snagom i Božjim Duhom. Ona se stavila u službu Gospodnjeg plana spasenja po navještenju koje je za nas blaga vijest! Neka nas ta Blaga vijest ohrabri u ovim teškim vremenima. Neka nam bude svjetlo u tami ove krize. Neka nam bude utjeha u ovoj nevolji. Isus je uzeo svoj križ a Marija ga prati. Isus i Marija prate i nas na našem križnom putu! Dajmo se s vjerom, povjerenjem i nadom voditi Kristovim svjetlom.

 

Kroatische Katholische Gemeinden  | svetijosip.ulm@drs.de